Voorwaarden

 • Prijzen: Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijziging en/of typefouten onder voorbehoud.
 • Orderbevestiging: U ontvangt van ons per E-mail een orderbevestiging. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op om uw bestelling nogmaals te bevestigen.
 • Afhalen: Indien u de bestelling wenst af te halen, kan dit op afspraak. U wordt op de hoogte gesteld zodra uw bestelling klaar staat.
 • Reserveren: Goederen kunnen tevens gereserveerd worden. Wij hanteren een prijsvast-garantie van maximaal 3 maanden.
 • Betaling: Uitsluitend contante betaling bij levering, of per bank vooraf.
 • Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van Plintenwinkel.nl tot het faktuurbedrag geheel en zonder enig voorbehoud is voldaan.
 • Afkoelingsperiode: Binnen 14 kalenderdagen na bestelling heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te ontbinden. Reeds aangeleverde zendingen dienen compleet, onbeschadigd en in ongeopende verpakking geretourneerd te worden. De goederen worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen -  uitsluitend aanvaard binnen 14 dagen na annulering. U kunt de goederen zelf aanleveren. Indien u de goederen wenst te laten afhalen, dient u hiervoor zelf en voor eigen rekening een transporteur in te schakelen. Retouren worden gecontroleerd  In geval van beschadiging en/of geopende verpakkingen behouden wij ons het recht voor de retourzending geheel of deels te verrekenen.  Correct en compleet aangeleverde retouren worden 100% vergoed en binnen 14 dagen op uw rekening overgemaakt. De verzendkosten voor het aanleveren of opsturen van de retouren zijn voor rekening van de klant.
 • Garantie: Op alle door ons geleverde goederen gelden de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden en termijnen. De garantieaansprakelijkheid gaat nooit verder dan het bedrag van de door ons geleverde goederen. Garantieaanspraken dienen via Plintenwinkel.nl kenbaar gemaakt te worden aan de fabrikant.
 • Controleplicht: U wordt geacht de afgenomen goederen te controleren op hoedanigheid, aantal, en beschadigingen. Na acceptatie van de goederen is hierop geen reclame meer mogelijk.
 • Verwerking: Plintenwinkel.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor klachten welke zijn ontstaan door verwerking-, en/of montage fouten van derden.
 • Klachten: In geval van klachten dient u binnen 14 dagen na het vaststellen van de klacht Plintenwinkel.nl hiervan schriftelijk of per E-mail op de hoogte te stellen. Wij nemen dan direct contact met u op en zullen de klacht al dan niet tezamen met een vertegenwoordiger van de fabriek komen beoordelen.
 • In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.